Categories
Video clip quảng cáo

Quảng cáo Pantene

Không chỉ đơn thuần là quảng cáo sản phẩm. Clip lồng vào đó là ý chí,
nghị lực, tình thương, sự ghanh ghét….thể hiện sâu đậm trong mẫu quảng
cáo này. 


 

Trả lời