Categories
Thương mại điện tử

Sẽ lập Cục An toàn thông tin quốc gia

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt
Quy hoạch phát
triển an toàn thông tin số (ATTT) quốc gia đến năm
2020. Theo đó,
đến năm 2020, các ứng
dụng về
Chính phủ điện tử và thương mại điện tử đều được đảm bảo an
toàn
thông tin ở mức cao nhất.
 
Quy
hoạch đặt ra 4 mục tiêu tổng quát đến năm 2020,
hệ thống thông tin
trọng yếu quốc gia được đảm bảo ATTT bởi các hệ thống
bảo mật chuyên
dùng có độ tin cậy cao; hình thành mạng lưới điều phối
ứng cứu sự cố
về an toàn mạng và hạ tầng thông tin quốc gia với sự tham
gia của
các thành phần kinh tế. Nhân lực công nghệ thông tin của Việt
nam
được đào tạo về ATTT với trình độ tương đương với các nước dẫn đầu
trong
khu vực ASEAN; nhận thức xã hội về ATTT được phổ cập và ngày một
nâng
cao; 100% cán bộ quản trị hệ thống trong hệ thống thông tin trọng
yếu
quốc gia được đào tạo và cấp chứng chỉ quốc gia về ATTT.

Năm 2010, ban hành hệ
thống các
tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá ATTT

Kế
hoạch đến năm 2010 sẽ ban hành các tiêu chuẩn về hệ
thống mã hóa quốc
gia cho phép quản lý các hệ thống hạ tầng mã khóa công
khai tại
Việt Nam và ban hành hệ thống các tiêu chuẩn và tiêu chí đánh
giá
ATTT cho các hệ thống thông tin để từ năm 2015, các tiêu chuẩn này
được
áp dụng rộng rãi trong toàn bộ các hệ thống thông tin trọng yếu của

quốc gia.

Cục
ATTT quốc gia sẽ được thành lập để quản lý, điều
phối và hướng dẫn
cho các hoạt động đảm bảo ATTT trên phạm vi cả nước.
Đồng thời, thành
lập các Nhóm ứng cứu sự cố máy tính (CSIRT) tại các cơ
quan đơn vị
và liên kết các CSIRT thành một mạng lưới trên toàn quốc
nhằm ứng phó
kịp thời khi xảy ra các sự cố mất ATTT.

100% website cơ quan
nhà nước
có giải pháp chống tấn công

Quy hoạch cũng đề ra
mục tiêu trước mắt đến năm 2015,
các hệ thống thông tin điện tử của
các cơ quan nhà nước được kiểm tra
định kỳ, đánh giá, kiểm định hàng
năm về mức độ đảm bảo ATTT theo các
tiêu chuẩn do nhà nước quy định;
100% trang thông tin điện tử của Chính
phủ, các Bộ, ngành và các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giải
pháp hiệu quả chống lại
các tấn công gây mất ATTT và có phương án dự
phòng khắc phục sự cố
đảm bảo hoạt động liên tục ở mức tối đa; 100% các
giao dịch điện tử
có biện pháp bảo đảm ATTT; các dịch vụ thương mại điện
tử mới phải
công bố công khai và cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn chất
lượng về
ATTT trước khi vận hành chính thức.

Về
nguồn nhân lực, trước mắt sẽ đào tạo 1.000 chuyên
gia ATTT theo tiêu
chuẩn quốc tế để đảm bảo an ninh thông tin cho hệ
thống thông tin
trọng yếu quốc gia và toàn xã hội. Bên cạnh đó, với mục
tiêu nâng cao
nhận thức xã hội về ATTT, người sử dụng các phương tiện và
dịch vụ
thông tin thường xuyên được thông báo, cập nhật về những rủi ro
mất
ATTT mới phát sinh và có thể báo cáo các rủi ro này cho các cơ quan

có trách nhiệm.

6 dự án ưu tiên

Theo
lộ trình từ nay đến 2020, ngân sách nhà nước sẽ
chi 765 tỷ đồng để
thực hiện 6 dự án ưu tiên phục vụ mục tiêu phát triển
an toàn thông
tin số quốc gia đến năm 2020.

Đó
là các dự án: Xây dựng Trung tâm hệ thống kỹ thuật
an toàn mạng
quốc gia; Xây dựng Hệ thống đánh giá, kiểm định ATTT quốc
gia; Xây
dựng Hệ thống cảnh báo, phát hiện và phòng chống tội phạm trên
mạng;
Xây dựng Hệ thống xác thực, bảo mật cho các hệ thống thông tin
Chính
phủ; Đào tạo chuyên gia ATTT cho cơ quan Chính phủ và hệ thống
thống
tin trọng yếu quốc gia và dự án Xây dựng hệ thống đảm bảo ATTT số
trong
các hoạt động giao dịch thương mại điện tử phục vụ ngành Công
thương.
 
Theo Chinhphu.vn
Thế Giới Máy Cắt Decal Từ 1998 - Chuyên: Graphtec, Mimaki, TQ giá cực tốt, sẵn hàng, miễn phí vận chuyển. Xem: Máy cắt decal

Nội dung cùng danh mục

Trả lời