Categories
Quảng cáo trực tuyến

Quảng cáo online ở đâu hiệu quả nhất?

Mặc dù các mạng xã hội và cổng thông tin điện tử đang bành trướng thế giới mạng nhưng người dùng vẫn tin vào báo điện tử hơn.

Số
người dùng mua sắm các sản phẩm được quảng cáo trên các báo điện tử họ
thường truy cập nhiều hơn sản phẩm quảng cáo trên mạng xã hội hay một
cổng thông tin web, theo khảo sát của Hiệp hội các nhà xuất bản trực
tuyến (OPA) và hãng truyền thông Harris Interactive vừa công bố hôm
15/6.

Khảo sát này được OPA và Harris Interactive thực hiện
trực tuyến với hơn 2.900 người. Kết quả khảo sát cho thấy 8% người trả
lời đã mua một sản phẩm nào đó sau khi xem quảng cáo của chúng trên các
báo điện tử, trong khi chỉ có 5% mua sản phẩm sau khi xem quảng cáo của
chúng trên các cổng thông tin và 2% mua sản phẩm sau khi xem quảng cáo
của chúng trên các mạng xã hội.

Theo khảo sát này, người dùng tin rằng các công ty
quảng cáo trên các báo điện tử uy tín hơn những công ty quảng cáo trên
các cổng thông tin hay mạng xã hội.

OPA là tổ chức đại diện cho các báo điện tử lớn của Mỹ như ABC News, Weather Channel, Wall Street Journal.
Theo ICNews (WSJ)

Trả lời