Categories
Thiết kế website

Khái niệm và cách dùng HTML

HTML (tiếng Anh, viết tắt cho HyperText
Markup Language, tức là “Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản”) là một ngôn
ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web, nghĩa là các
mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web.
 
Khái niệm và cách dùng HTML

 
Được định nghĩa như là một ứng dụng đơn
giản của SGML, vốn được sử dụng trong các tổ chức cần đến các yêu cầu
xuất bản phức tạp, HTML giờ đây đã trở thành một chuẩn Internet do tổ
chức World Wide Web Consortium (W3C) duy trì. Phiên bản mới nhất của nó
hiện là HTML 4.01. Tuy nhiên, HTML hiện không còn được phát triển tiếp.
Người ta đã thay thế nó bằng XHTML.

Dùng HTML động hoặc Ajax, có thể được tạo ra và xử lý bởi số lượng
lớn các công cụ, từ một chương trình soạn thảo văn bản đơn giản – bạn
có thể gõ vào ngay từ những dòng đầu tiên – cho đến những công cụ xuất
bản WYSIWYG phức tạp.

Giới thiệu

HTML nói chung tồn tại như là các tập tin văn bản chứa trên các máy
tính nối vào mạng Internet. Các file này có chứa thẻ đánh dấu, nghĩa
là, các chỉ thị cho chương trình về cách hiển thị hay xử lý văn bản ở
dạng văn bản thuần túy. Các file này thường được truyền đi trên mạng
internet thông qua giao thức mạng HTTP, và sau đó thì phần HTML của
chúng sẽ được hiển thị thông qua một trình duyệt web, một loại phần mềm
trực quan đảm nhiệm công việc đọc văn bản của trang cho người sử dụng),
phần mềm đọc email , hay một thiết bị không dây như một chiếc điện
thoại di động.

Đánh dấu

Có bốn loại phần tử đánh dấu trong HTML:

 • Đánh dấu Có cấu trúc miêu tả mục đích của phần văn bản (ví dụ,
  <h1>Golf</h1> sẽ điều khiển phần mềm đọc hiển thị “Golf” là
  đề mục cấp một),
 • Đánh dấu trình bày miêu tả phần hiện hình trực quan của phần văn
  bản bất kể chức năng của nó là gì (ví dụ, <b>boldface</b>
  sẽ hiển thị đoạn văn bản boldface) (Chú ý là cách dùng đánh dấu trình
  bày này bây giờ không còn được khuyên dùng mà nó được thay thế bằng
  cách dùng CSS),
 • Đánh dấu liên kết ngoài chứa phần liên kết từ trang này đến trang
  kia (ví dụ, <a
  href=”http://www.wikipedia.org/”>Wikipedia</a> sẽ hiển thị từ
  Wikipedia như là một liên kết ngoài đến một URL) cụ thể, và
 • Các phần tử thành phần điều khiển giúp tạo ra các đối tượng (ví dụ, các nút và các danh sách).

Tách phần trình bày và nội dung

Nỗ lực tách phần nội dung ra khỏi phần hình thức trình bày của trang
HTML đã đưa đến sự xuất hiện của các chuẩn mới như XHTML. Các chuẩn này
nhấn mạnh vào việc sử dụng thẻ đánh dấu vào việc xác định cấu trúc tài
liệu như phần đề mục, đoạn văn, khối văn bản trích dẫn và các bảng, chứ
không khuyên dùng các thẻ đánh dấu mang tính chất trình bày trực quan,
như <font>, <b> (in đậm), và <i> (in nghiêng). Những
mã mang tính chất trình bày đó đã được loại bỏ khỏi HTML 4.01 Strict và
các đặc tả XHTML nhằm tạo điều kiện cho CSS. CSS cung cấp một giải pháp
giúp tách cấu trúc HTML ra khỏi phần trình bày của nội dung của nó. Xem
phần tách nội dung và trình bày.
Định nghĩa kiểu tài liệu (DTD)

Tất cả các trang HTML nên bắt đầu với một khai báo Định nghĩa kiểu tài liệu (hay DTD). Ví dụ:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01//EN” “http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd”>

Ở đây, nó định nghĩa một tài liệu tuân thủ Strict DTD của HTML 4.01,
mà thuần túy là cấu trúc, nhường phần định dạng cho Các bảng trình bày
xếp lớp. Các DTD khác, bao gồm Loose, Transitional, và Frameset, định
nghĩa các quy tắc khác cho việc sử dụng ngôn ngữ.

Nguồn: Wiki

Trả lời