Categories
Thiết kế website

Khái niệm Thiết kế web

thiet ke webThiết kế web hay thiết kế website đơn
giản là công việc tạo một trang Web cá nhân hoặc cho công ty, doanh
nghiệp, tổ chức…Để thiết kế được một trang Web ta có 2 phương thức
chính là: Website tĩnh và Website động.

Thiết kế Web tĩnh (Sử dụng HTML)

Thiết kế web tĩnh là sử dụng các đoạn mã HTML, ảnh, video, Flash để
tạo một giao diện cho trang web và tên file được lưu có phần mở rộng
là: .html hoặc .htm. Trong web tĩnh không có hệ cơ sở dữ liệu như MySQL
hay MSSQL.

Đối với một website tĩnh, khi muốn thay đổi giao diện cho các trang
web con thì người viết phải thay đổi bằng tay cho từng trang một do vậy
web tĩnh có 3 điểm yếu là:

  • Khó thay đổi giao diện
  • Khó thay đổi nội dung nếu như người quản lý trang web không có kiến thức về HTML
  • Và không có khả năng tương tác web

Trong các web tĩnh thế hệ mới, đã được
bổ xung thêm chức năng thay đổi giao diện hàng loạt. Các trang web tĩnh
này sẽ có phần đuôi mở rộng thay vì .html và .htm mà là .php. Trong web
PHP tĩnh, các mã HTML đều được giữ nguyên chỉ thêm một cú pháp để gọi
thư viện template.

Thư viện template là một file chứa giao diện của toàn bộ trang web
và có phần mở rộng là .tpl. Khi người quản trị trang thay đổi các file
template này thì giao diện trang web sẽ thay đổi theo.

Như vậy với các website tĩnh thế hệ mới chỉ kém website động ở khâu cập nhật nội dung và thực thi các tương tác trên nền web.

Thiết kế web động

Web động là web có hệ thống cơ sở dữ liệu dùng để cung cấp thông tin
cho Website, điểm mạnh của web động so với web tĩnh là khả năng quản lý
dữ liệu web tốt, khả năng tương tác trên hệ thống web…

Ngôn ngữ

Trong giai đoạn khởi đầu của website, có rất nhiều ngôn ngữ lập
trình được sử dụng như: JSP, ASP, PHP, ASP.NET… Nhưng hiện tại có 2
ngôn ngữ được dùng phổ biến là PHP và ASP.NET.

PHP được dùng trên các máy chủ lưu trữ web dùng hệ điều hành Linux
như: CenOS, Debian, Fedora, RedHat, Ubuntu… các file có phần mở rộng là
.php. Và thường theo cấu trúc LAMP. Ở một số máy chủ lưu trữ web còn hỗ
trợ PHP trên nền Windows với cấu trúc WAMP.

ASP.NET được dùng trên các máy chủ lưu trữ web dùng hệ điều hành của
Microsoft như Windows Server 2003, Windows Server 2008… các file có
phần mở rộng là .aspx.

Để đưa website lên mạng điều đầu tiên là cần một máy chủ lưu trữ web
và máy chủ này phải được kết nối Internet liên tục. Trong các giải pháp
lưu trữ trên mạng có thể sử dụng: Share Hosting – tức mua một dung
lượng nhất định trên máy chủ, VPS – tức một máy chủ chạy với công nghệ
ảo hóa, Dedicated Server – một máy chủ vật lý.

Và một tên miền cho website để định hướng được người dùng truy cập và website của bạn. Tên miền có thể là .com, .net, .org. v.v…

Theo Wikipedia

Trả lời