Tag: usb-c

Intel tấn công thị trường USB-C với Thunderbolt 3

Intel tấn công thị trường USB-C với Thunderbolt 3
Khi Thunderbolt đứng trước nguy cơ bị giới công nghệ ruồng bỏ, ngay lập tức Intel đã đáp lại với