Tag: chiến lược marketing

Nội dung Website – tất cả là về “The Why”

title
Tôi luôn để ý đến các website dùng cho kinh doanh mỗi tuần và hỏi chủ sở hữu của nó

Quảng cáo trực tuyến sẽ sôi động

Theo đánh giá của Credit Suisse First Boston (CSFB), thị trường của quảng cáo trực tuyến trên toàn cầu sẽ

Thuật ngữ web traffic

web traffic
Để đánh giá mức độ phổ biến của một website, người ta thường dựa trên các số liệu về lượng

Xây dựng thương hiệu qua web

Xây dựng thương hiệu qua web
Hầu như, mỗi ngày chúng ta đều bị tấn công tới tấp bởi các quảng cáo thái quá, những quảng

Marketing trực tuyến (phần 1)

Marketing trực tuyến
Trong cuốn Relationship Marketing on the Internet (Marketing trên cơ sở tạo lập mối quan hệ lâu dài với khách