Categories
Quảng bá website

Mã HTML và các yếu tố xếp hạng của cỗ máy tìm kiếm


Mã HTML là thành phần cơ bản để xây dựng nên các
trang web. Các cỗ máy tìm kiếm có thể tiếp nhận được dấu hiệu xếp hạng từ các
phần tử HTML cụ thể. Dưới đây là một số thẻ HTML quan trọng nhất mà bạn cần chú
ý đến. 

Thẻ title
(tiêu đề)

Hãy tưởng tượng rằng bạn viết 100 cuốn sách khác nhau
nhưng lại đặt cùng một tựa đề cho tất cả chúng. Làm thế nào một người nào đó có
thể biết rằng thật ra các cuốn sách đó nói về những đề tài khác nhau?

Hãy tưởng tượng bạn viết 100 cuốn sách khác nhau và
đặt cho chúng những tựa đề  khác nhau, và
những tựa đề này không mang nhiều tính mô tả – có thể chỉ là một hoặc hai từ
đơn. Làm thế nào một người nào đó trong nháy mắt có thể biết những quyển sách
này nói về điều gì?

Chính vì thế, thẻ tiêu đề đã, đang và sẽ vẫn luôn là thông
tin quan trọng nhất mà các cỗ máy tìm kiếm sử dụng để hiểu được nội dung của một
trang web. Những tiêu đề tồi trên trang web của bạn cũng giống như việc có
những đầu sách xấu trong 2 ví dụ trên.

Trước hết, hãy nghĩ đến những từ khóa (keyword) mà bạn
hy vọng khi tìm kiếm, trang web của bạn có nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong
danh sách kết quả tìm kiếm. Sau đó, bằng những từ khóa này, bạn hãy viết những
câu tiêu đề không lặp lại để mô tả cho mỗi trang web của bạn . Vui lòng xem
hướng dẫn bên dưới để hiểu thêm về vấn đề này:     

Thẻ description (mô tả)

Thẻ description, một trong những phần tử HTML được hỗ
trợ lâu đời nhất, cho phép bạn đề nghị cách mà trang web của bạn được mô tả
trong danh sách kết quả tìm kiếm.

Những chuyên gia SEO lập luận rằng thẻ description
không phải là một “yếu tố xếp hạng”, bởi thật ra nó không giúp trang web của
bạn được đẩy lên những vị trí đầu tiên trong danh sách kết quả tìm kiếm. Thay
vào đó, nó chỉ là một “yếu tố hiển thị” giúp hình dung trang web của bạn có nội
dung gì trên trang kết quả tìm kiếm.

Về mặt kỹ thuật thì điều đó đúng. Tuy nhiên, những mô
tả của bạn có nổi bật, thu hút click hay không, thì đó mới là một yếu tố xếp
hạng. Một mô tả tốt là một ưu thế để giúp tăng tỉ lệ click về website của bạn.
Vì vậy, chúng tôi cho rằng thẻ description nên được tính là một yếu tố xếp
hạng.

Việc có một thẻ description không đảm bảo rằng mô tả
của bạn chắc chắn sẽ được sử dụng. Các công cụ tìm kiếm có thể tạo ra những mô
tả khác nhau dựa trên những gì họ quyết định là phù hợp nhất với một truy vấn
cụ thể nào đó. Tuy nhiên, có thẻ description đồng nghĩa với việc những gì bạn cần
miêu tả nhiều khả năng sẽ xuất hiện hơn.

Dưới đây, các bài viết của SEL sẽ cho bạn cái nhìn rõ
hơn về thẻ description:

Thẻ header (đề mục)

Hãy nhìn đề mục trên đầu trang web này. Trong mã
HTML, đề mục này được định dạng bằng thẻ header, mà cụ thể là thẻ H1.

Tiếp theo hãy xem những đề mục con, chúng cũng sử
dụng các thẻ header. Mỗi đề mục như vậy sử dụng thẻ H2, cấp nhỏ hơn so với thẻ
H1.

Thẻ header là phương pháp chính thức để xác định
những nội dung quan trọng của một trang web. Các cỗ máy tìm kiếm từ lâu đã sử
dụng chúng như những “đầu mối” để biết được nội dung của một trang web. Nếu
từ/cụm từ mà bạn muốn được tìm thấy nằm trong các thẻ header, trang web của bạn
sẽ có nhiều cơ hội xuất hiện trong danh sách kết quả hơn.

Tuy nhiên, một số người đã quá lợi dụng các thẻ
header, họ đặt toàn bộ đoạn trong thẻ header. Điều này thật ra không có ý nghĩa
gì cả.

Các thẻ header là hữu ích khi chúng phản ánh cấu trúc
logic của một trang web. Đề mục chính sẽ nằm trong thẻ H1, tiếp theo các đề mục
con sử dụng thẻ H2. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các thẻ header vì chúng có
ý nghĩa và có thể củng cố các yếu tố xếp hạng khác của trang web bạn. Trường
hợp bạn không sử dụng các thẻ header, cũng không sao, vì dù sao chúng cũng chỉ là
một yếu tố nhỏ.

Xem các bài viết dưới đây để hiểu thêm về thẻ header:

 
 Nguồn: SearchEngineLand – Biên dịch: QH – OnBoom Group

Trả lời