Categories
Quảng bá website

Phân loại các cỗ máy tìm kiếm

Phân loại các cỗ máy tìm kiếmThuật ngữ "Cỗ máy tìm kiếm – Search Engine" được dùng chung để chỉ 2 hệ thống tìm kiếm: Một do các chương trình máy tính tự động tạo ra (Crawler-Based Search Engines) và dạng thư mục internet do con người quản lý (Human-Powered Directories).

Hai hệ thống tìm kiếm này tìm và lập danh mục website theo 2 cách khác nhau.

Crawler-Based Search Engines – Hệ thống tìm kiếm trên nền tự động
Những cỗ máy tìm kiếm tự động, như Google, tạo ra những danh sách của họ tự động. Chúng sử dụng các chương trình máy tính, được gọi là "robots", "spiders", hay crawlers để lần tìm thông tin trên mạng. khi có ai đó tìm kiếm một thông tin, các Search engine lập tức hiển thị các thông tin lưu trữ tương ứng. Nếu bạn thay đổi những trang web của các bạn, những cỗ máy tìm kiếm tự động dần dần tìm thấy những sự thay đổi này, và điều đó có thể ảnh hưởng đến bạn được liệt kê như thế nào. Những tiêu đề trang, nội dung văn bản và các phần tử khác đều giữ một vai trò nhất định.

Human-Powered Directories – Các thư mục do con người quản lý và cập nhật

Các thư mục internet – ví dụ như Dự án thư mục mở – Open Directory Project (Dmoz.org) hòan tòan phụ thuộc vào sự quản lý của con người. Bạn đăng ký website của bạn vào thư mục với một vài dòng mô tả ngắn gọn hoặc các biên tập viên của thư mục viết giúp phần mô tả cho bạn – chúng phù hợp với nội dung và chủ đề của từng danh mục.

Việc thay đổi những trang web của các bạn không có hiệu lực trên danh mục của các bạn. Những thứ hữu ích để cải thiện vị trí xếp hạng với một cỗ máy tìm kiếm không có gì để làm với việc cải thiện một vị trí trong một thư mục. Ngoại lệ duy nhất là một site tốt, với nội dung tốt, có lẽ thích hợp hơn để được xem xét so với một website nghèo nàn.

"Hybrid Search Engines" – Các hệ thống tìm kiếm tổng hợp

Ngày trước, mỗi cỗ máy tìm kiếm sử dụng giải thuật riêng để tạo sự khác biệt. Đã là hệ thống tìm kiếm tự động thì không kèm theo một thư mục internet và ngược lại. Nhưng hiện nay, hầu hết hệ thống tìm kiếm đều là sự tổng hợp của hệ thống tìm kiếm tự động và một thư mục do con người quản lý. Ví dụ, Yahoo có Yahoo Directory, Google có Google directory (dựa trên thư mục Dmoz), MSN và các hệ thống tìm kiếm khác cũng vậy.

Các thành phần của một cỗ máy tìm kiếm tự động

Những cỗ máy tìm kiếm tự động có ba phần tử chính. Đầu tiên là spider, cũng được gọi là crawlers. Spider đến thăm một trang web, đọc nó, và sau đó đi theo sau những mối liên kết tới những trang khác bên trong website. Có nghĩa là, khi có ai đó tìm kiếm đến một trang, các spiders sẽ ghi nhớ điều đó. Nó sẽ quay lại trang đó và theo chu kỳ 1-2 tháng. Như vậy, nếu trang web được tìm thấy càng nhiều, thì các spiders càng năng quay trở lại hơn và như thế, kết quả tìm kiếm của bạn cũng được cải thiện theo.

Mọi thứ spider tìm thấy đi vào trong phần thứ hai của cỗ máy tìm kiếm, Chỉ mục (the index). Chỉ mục, đôi khi gọi là tài liệu, là một kho lưu trữ khổng lồ chứa đựng một sự sao chép của mọi trang web mà spider tìm thấy. Nếu một trang web thay đổi, thì danh sách này được cập nhật với thông tin mới.

Đôi khi, cần phải có thời gian để các spiders lập chỉ mục cho một trang mới hay một trang được thay đổi nội dung. Như vậy, sẽ có trường hợp: một trang đã được các spiders tìm đến, nhưng lại chưa được lập chỉ mục. Và trong khỏang thời gian này, trang web sẽ hòan tòan không tồn tại trên Search engine.

Phần mềm tìm kiếm chính là phần tử thứ ba của một cỗ máy tìm kiếm. Đây là một chương trình máy tính có chức năng sàng lọc thông tin từ hàng triệu trang tương tự nhau để sắp xếp vị trí từng trang sao cho phù hợp nhất. Đây chính là nơi mà các công ty SEO khai thác để đưa một website nào đó lên vị trí Top khi được tìm kiếm với một hay nhiều từ khóa chỉ định.

Major Search Engines: Các cỗ máy tìm kiếm chính – Giống nhau nhưng cũng khác nhau

Tất cả các cỗ máy tìm kiếm tự động có những phần cơ bản được mô tả ở trên, nhưng có những sự khác nhau trong những phần này trong việc nó được điều chỉnh tác động như thế nào. Đó là lý do tại sao cùng một từ khóa, khi tìm kiếm trên những cỗ máy tìm kiếm khác nhau thường cho ra những kết quả khác nhau. Một ví dụ cụ thể: Nếu bạn đánh một từ khóa, thì Google, Yahoo, MSN, AOL, Ask hay Exactseek đều cho ra các kết quả khác nhau, dù có nhiều website hơi giống nhau.

Nguồn tin: Danny Sullivan (SEW) – Đinh Minh Chính (OnBoom Group)

Trả lời