Categories
Quảng bá website

Kỹ thuật tối ưu hóa trang web – phần 2

Kỹ thuật tối ưu hóa trang webChắc chắn rằng bạn cho phép những Robots của cỗ máy tìm kiếm chỉ số hóa website của bạn:Hình dung rằng bạn đang rất khó khăn trong việc nỗ lực đưa trang web của mình lên Top 10 trên những cỗ máy tìm kiếm.Thậm chí sau vài tuần, website của bạn không hề được liệt kê trong bất kỳ cỗ máy tìm kiếm nào. Sau đó bạn bắt đầu nhận thấy rằng những chương trình con nhện (spider) và Robot cỗ máy tìm kiếm không thể truy nhập website bởi vì trang web của bạn không hề có flie robots.txt, hoặc có nhưng viết sai tham số!. Những chi tiết về robots.txt sẽ được nói rõ hơn trong bài viết sau.

Chắc chắn rằng những spiders của cỗ máy tìm kiếm có thể truy nhập website của bạn:

Những con nhện (spider) của cỗ máy Tìm kiếm không có đầy đủ chức năng của những trình duyệt như Microsoft Internet Explorer, Firefox hay Netscape Navigator. Thật ra, chương trình Robot của các cỗ máy tìm kiếm sử dụng những chương trình giống như trình duyệt văn bản bình thường. Chúng thích văn bản, văn bản, và nhiều văn bản hơn. Chúng lờ đi thông tin được chứa đựng trong những hình ảnh đồ họa nhưng chúng có thể đọc được phần mô tả văn bản < IMG ALT >.

Điều này có nghĩa rằng những chương trình con nhện (spider) của cỗ máy tìm kiếm không thể sử dụng công nghệ trình duyệt để truy nhập website của bạn. Nếu những trang Web của bạn yêu cầu Flash, DHTML, Cookies, JavaScript, Java hoặc những mật khẩu để truy nhập trang, thì có thể những con nhện (spider) của cỗ máy tìm kiếm sẽ không thể chỉ số hóa website của bạn.

Tránh những ký tự đặc biệt trong URL của bạn:
Đa số các cỗ máy tìm kiếm gặp vấn đề khi chỉ số hóa những trang Web nếu URLs có chứa đựng những ký tự đặc biệt. Những ký tự đặc biệt sau được gọi là “Chặn bước spider của search engines”:

  • ký hiệu (&)
  • dấu đô la ( $)
  • những dấu bằng (=)
  • phần trăm (%)
  • dấu hỏi (?)

Những đặc tính này thường được tìm thấy trong những trang Web động. Chúng báo hiệu chương trình lướt mạng của cỗ máy tìm kiếm là có thể có một vòng vô hạn của những khả năng cho trang đó. Đó là vì sao vài cỗ máy tìm kiếm lờ đi trang Web mà URLs có những đặc tính kể trên.

Chọn một Dịch vụ lưu trữ host (Hosting) đáng tin cậy và nhanh:
Trang Web của Bạn cần phải được lưu giữ bởi một dịch vụ mạng đáng tin cậy. Nói cách khác, điều tồi tệ có thể xảy ra khi máy chủ của bạn bị down trong khi một con nhện (spider) của cỗ máy tìm kiếm cố gắng chỉ số hóa nó. Nếu website của bạn không trả lời khi chương trình phần mềm chỉ số của cỗ máy tìm kiếm đến thăm website của bạn, website của bạn sẽ không được chỉ số hóa. Thậm chí xấu hơn, nếu website của bạn đã được chỉ số đã và khi con nhện (spider) của cỗ máy tìm kiếm quay lại trang web của bạn đúng lúc máy chủ bị down, bạn sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của cỗ máy tìm kiếm. Do đó, lưu giữ website của bạn trên những máy chủ tốt, hiếm khi bị sự cố là một điều cực kỳ quan trọng.

Những chương trình lướt mạng của các cỗ máy tìm kiếm không có nhiều thời gian để chỉ số hóa các trang web. Có xấp xỉ 4 – 6 tỉ trang Web trên thế giới và các cỗ máy tìm kiếm muốn chỉ số hóa tất cả chúng. Như vậy, nếu máy chủ dịch vụ của website của bạn có một kết nối chậm tới internet, thì có thể, trang web của bạn sẽ không được chỉ số hóa.

Bạn cũng nên giới hạn trang chủ của mình có dung lượng nhỏ hơn 60 KB. Đó cũng là lợi thế khi nhiều người dùng còn kết nối tới Internet với một modem chậm. Thậm chí đối với một người tình cờ truy cập vào website của bạn, thì yếu tố thời gian để mở một trang web có thể tạo sự khác biệt: có thể họ sẽ trở thành khách hàng, có thể họ sẽ "một đi không trở lại".

 
Đinh Minh Chính – OnBoom Group

Trả lời