Categories
Quảng bá website

Lợi ích liên kết (p.1)

Lợi ích liên kết (p.1)Thế nào là tính phổ biến mối liên kết? Tính phổ biến mối liên kết đã trở thành là một nhân tố rất quan trọng để nâng cao thứ hạng từ các cỗ máy tìm kiếm. Nói chung, tính phổ biến mối liên kết là số lượng website khác có liên kết tới website của bạn.Nếu có nhiều website khác liên kết tới website của bạn, các cỗ máy tìm kiếm sẽ xếp hạng website của bạn cao hơn. Ý tưởng đằng sau khái niệm này là những cỗ máy tìm kiếm nghĩ rằng website của bạn phải quan trọng nên mới có nhiều website khác liên kết tới website của bạn như vậy.

Tất nhiên, số lượng mối liên kết đơn không đủ để cải thiện thứ hạng website của bạn từ các cỗ máy tìm kiếm. Quan trọng nhất là những website khác có liên quan tới website của bạn. Những mối liên kết từ những website không liên quan sẽ không làm cho website của bạn tốt hơn. Nếu những mối liên kết tới website của bạn bao gồm những từ khóa quan trọng của bạn trong các dòng liên kết, hiệu ứng trên các cỗ máy tìm kiếm xếp hạng sẽ cao hơn nhiều.

Nếu bạn muốn tìm kiếm từ khóa "brown shoes" thì sẽ là tốt hơn khi có những mối liên kết dạng:

  • <a href=" http://www.example.com ">brown shoes</a> hơn những mối liên kết dạng:
  • <a href=" http://www.example.com ">Peter & Wolf Inc.</a>.

Nếu mối liên kết tới web site của bạn bao gồm giới hạn tìm kiếm (search term) của bạn, những cỗ máy tìm kiếm nghĩ rằng website của bạn phải thích hợp cho giới hạn tìm kiếm này.

Những mối liên kết phổ biến một chiều sẽ không mang bạn kết quả xếp hạng cao, tất nhiên, nội dung website của bạn cũng phải được tối ưu hóa cho những cỗ máy tìm kiếm. Nó không có nghĩa là có nhiều mối liên kết thì website của bạn sẽ được xếp hạng cao hơn nếu như trang web của bạn không có nội dung gì giá trị. Nếu những cỗ máy tìm kiếm tìm thấy những mối liên kết đó trong website của bạn và nội dung trên website của bạn phù hợp, chúng sẽ lập tức nâng kết quả xếp hạng website của bạn theo chủ đề đó.

Những cỗ máy Tìm kiếm sử dụng những nhân tố sau để xác định xếp hạng website của bạn:

  • Nội dung của website của bạn (phải được tối ưu hóa cho những cỗ máy tìm kiếm trong khi phải có sức cuốn hút mọi người đến thăm website).
  • Số lượng và chất lượng của những mối liên kết tới website của bạn (Những mối liên kết cần phải dựa trên những website có liên quan đến website của bạn và chúng cần phải chứa đựng những từ khóa quan trọng của bạn).
  • Một sự kết hợp của nội dung trang Web được tối ưu hóa và tính phổ biến mối liên kết tốt dẫn tới kết quả xếp hạng cao:
  • Thật khó để đạt được kết quả xếp hạng cao với một trang Web khi nội dung được tối ưu hóa mà không có mối liên kết có tính phổ biến tốt.
  • Thật khó để đạt được kết quả xếp hạng cao cho một trang Web với tính phổ biến mối liên kết tốt mà không được tối ưu hóa nội dung.
Đinh Minh Chính – OnBoom Group

Trả lời