Categories
Quảng bá website

Những tiểu xảo nguy hiểm trong quảng bá website

Những tiểu xảo nguy hiểm trong quảng bá websiteVài công ty phát triển phần mềm và tối ưu hóa Search Engines sử dụng những kỹ thuật và mánh khóe để nâng cao kết quả xếp hạng của một website trên các cỗ máy tìm kiếm. Việc làm này làm giảm chất lượng những kết quả tìm kiếm và thay vào đó, họ đưa ra những kết quả giả tạo.Vì lý do này, những cỗ máy tìm kiếm đang liên tục thử nghiệm các công cụ thống kê kỹ thuật spam mà webmasters nào có thể đang sử dụng để phạt hoặc cấm chỉ chúng.

Các cỗ máy tìm kiếm tiếp tục xây dựng lại những giải thuật để cản trở spammers làm ngập lụt trang kết quả với nội dung không thích hợp hoặc phẩm chất xấu.

Nếu bạn sử dụng một công cụ quảng bá website mà sử dụng kỹ thuật phi đạo đức này, bạn sẽ đặt doanh nghiệp mạng của bạn ở vị trí mạo hiểm.

  • Tự động phát sinh những trang ô cửa (door ways).
  • Trang web dùng thẻ refesh hay javescript để refresh liên tục.
  • Từ khóa lặp quá nhiều.
  • Sử dụng văn bản ẩn hoặc những mối liên kết ẩn.
  • Đăng tải các trang với những từ không thích hợp.
  • Nhái những website nổi tiếng.
  • Mối liên kết tập trung với những website không hề liên quan.
  • Những phương pháp khác với mục đích cố gắng đánh lừa những cỗ máy tìm kiếm.

Nếu bạn áp dụng những phương pháp này, nguy cơ là bạn sẽ bị các cỗ máy tìm kiếm cấm chỉ. Bạn sẽ đặt doanh nghiệp mạng của bạn vào vòng mạo hiểm.

Như vậy, cách tốt nhất để có được thứ hạng cao và duy trì được kết quả lâu dài tại các cỗ máy tìm kiếm là bạn phải thực hiện nghiêm túc các quy tắc nêu trên theo đúng thứ tự nhất định.

 
Đinh Minh Chính – OnBoom Group

Trả lời