Categories
Quảng bá website

Giải mã những giải thuật xếp hạng website

Những cỗ máy tìm kiếm xếp hạng những trang Web như thế nào? Những cỗ máy Tìm kiếm sử dụng những công thức toán học để xác định một trang Web. Những công thức toán học này được gọi là “những giải thuật xếp hạng”.
Khi một con nhện (spider) từ cỗ máy tìm kiếm chỉ số hóa những trang Web của bạn, nó phân tích mã HTML tại những trang Web của bạn.

Vị trí nào để những từ khóa đặc biệt xuất hiện trên web của bạn? Những từ nào là kiểu chữ đậm được điền thêm (được đánh dấu, tô đậm)? Dòng văn bản nào bạn sử dụng trong tiêu đề? Có nhiều phần tử trang Web khác nhau mà những cỗ máy tìm kiếm phải phân tích. Một sự kết hợp hoàn hảo là lý do làm tăng thêm vị trí xếp hạng cho những trang Web của bạn.

Chẳng hạn, một trang Web có chứa đựng từ khóa “bonsai vietnam” trong tiêu đề những người tìm kiếm thuật ngữ “bonsai vietnam” trên những cỗ máy tìm kiếm sẽ dễ dàng tìm thấy.

Vài người nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu lặp lại một từ khóa đặc biệt nhiều lần trên một trang Web để có được vị trí xếp hạng cao đối với từ khóa đó. Điều này chỉ diễn ra ở thời điểm trước. Ngày nay, những cỗ máy tìm kiếm có thể phát hiện ra từ khóa này có mật độ quá dày đặc trên mỗi trang. Những cỗ máy tìm kiếm không muốn bị đánh lừa. Nếu bạn sử dụng kỹ thuật tối ưu hóa đáng ngờ trên đối với những trang web của bạn, rất có thể là những cỗ máy tìm kiếm sẽ không liệt kê website của bạn vào trong thư mục của nó nữa.

Chìa khóa để có được thứ hạng cao là sử dụng những từ khóa đúng trong những phần tử đúng trong sự kết hợp đúng trên những trang Web của bạn. Những cỗ máy tìm kiếm thích những website giàu nội dung để có thể chuyển tải nhiều thông tin cho những người tìm kiếm.

Như được đề cập ở trên, những cỗ máy tìm kiếm không để lộ ra những chi tiết về những giải thuật xếp hạng của họ. Nhưng Onboom có thể giúp đỡ bạn giải mã những giải thuật xếp hạng của bất kỳ cỗ máy tìm kiếm nào.

OnBoom thực hiện như sau:

1. OnBoom phân tích những trang Web mà hiện thời đang ở vị trí Top 10 xếp hạng ứng với những từ khóa của bạn.

2. OnBoom so sánh những trang Web này với trang Web của bạn.

3. OnBoom giúp bạn biết cách làm sao để thay đổi trang Web của bạn để bạn có thể có một kết quả xếp hạng tương tự.

Những trang Web mà hiện thời ở vị trí Top 10 trên một cỗ máy tìm kiếm đã thực hiện đúng các yêu cầu khắt khe mà các cỗ máy tìm kiếm đã đề ra. Nếu bạn làm giống như vậy, trang Web của bạn có thể cũng đạt vị trí xếp hạng tương tự.

OnBoom dành đặc biệt cho từ khóa của bạn, trang Web của bạn và cỗ máy tìm kiếm được lựa chọn. OnBoom không cho bạn lời khuyên chung chung. OnBoom chỉ rõ cho bạn lời khuyên cụ thể ứng với tình trạng đặc biệt của bạn.

Hơn nữa, lời khuyên của OnBoom được dựa vào kết quả phân tích chiều sâu của tình trạng hiện tại, cập nhật liên tục để đạt được thứ hạng Top 10 từ cỗ máy tìm kiếm được lựa chọn. Điều đó có nghĩa rằng lời khuyên của OnBoom là luôn luôn cập nhật, hiệu quả và chính xác.

 

Đinh Minh Chính – OnBoom Group

Trả lời