Categories
Hình ảnh quảng cáo

Khám phá một cách an toàn

Mẫu
quảng cáo của HIV-Foundation kêu
gọi mọi người sử dụng bao cao su
vào việc “tế nhị” đó để an toàn hơn.
Câu tít chính
của print ad “explore safely” (khám phá một cách an toàn).
 
Ý tưởng:
Kết hợp
nghệ thuật hội họa với hình minh họa độ cao địa hình của địa
lý và một
chút yếu tố du lịch để từ đó cho ra thông điệp không thể
nào hay hơn là
“explore
safely”. Dòng cuối cùng là hình
ảnh chiếc bao cao su chắc không
có gì là quá khó hiểu để nói rằng
print ad này muốn gì

 

Trả lời