Categories
Hình ảnh quảng cáo

Những bức ảnh quảng cáo sáng tạo của Jonathan Gurvit

Jonathan Gurvit – Một designer đến từ Argentina, với cách sử dụng hình ảnh của con người và động vật, kết hợp hài hòa giữa ảnh và vector, tạo ra những bức ảnh quảng cáo đầy sinh động, màu sắc tươi sáng và rất sáng tạo. Kết quả là dường như ảnh không hề mang tính quảng cáo mà vẫn truyền tải được thông điệp đến người xem.
 
Những bức ảnh quảng cáo sáng tạo của Jonathan Gurvit

Những bức ảnh quảng cáo sáng tạo của Jonathan Gurvit 
Những bức ảnh quảng cáo sáng tạo của Jonathan Gurvit 
Những bức ảnh quảng cáo sáng tạo của Jonathan Gurvit
Những bức ảnh quảng cáo sáng tạo của Jonathan Gurvit 
Những bức ảnh quảng cáo sáng tạo của Jonathan Gurvit 
Những bức ảnh quảng cáo sáng tạo của Jonathan Gurvit 
Những bức ảnh quảng cáo sáng tạo của Jonathan Gurvit 
Những bức ảnh quảng cáo sáng tạo của Jonathan Gurvit 
Những bức ảnh quảng cáo sáng tạo của Jonathan Gurvit 
Những bức ảnh quảng cáo sáng tạo của Jonathan Gurvit 
Những bức ảnh quảng cáo sáng tạo của Jonathan Gurvit 
Những bức ảnh quảng cáo sáng tạo của Jonathan Gurvit
Những bức ảnh quảng cáo sáng tạo của Jonathan Gurvit 
Những bức ảnh quảng cáo sáng tạo của Jonathan Gurvit

Trả lời