Categories
Hình ảnh quảng cáo

Quảng cáo máy giặt của Samsung

Những hình ảnh ấn tượng trong chiến dịch quảng cáo dòng sản phẩm SAMSUNG SWF338AAB
 
Quảng cáo máy giặt SamSung 

Quảng cáo máy giặt SamSung 
Quảng cáo máy giặt SamSung 
 
Theo: VnBrand

Trả lời