Categories
Hình ảnh quảng cáo

Những bức ảnh quảng cáo sáng tạo

Quảng cáo là một phương tiện mang sản phẩm đến với người tiêu dùng.
Quảng cáo rất đa dạng và tùy vào sự sáng tạo của tác giả mà cho ra đời
hàng loạt các quảng cáo rất công phu và thiết thực.
 
WWF 

WWF – World Wild Life

Ginsana
Ginsana – Lacking Energy?

Ginsana
jobsintown – Life’s too short for the wrong job.

Dunkin Donut
Dunkin Donut – Once you taste it, you can stop!

Nissan
Nissan – True style

Metalatex Colors
Metalatex Colors

TURKCELL
TURKCELL

Hush Puppies
Hush Puppies

Hush Puppies
BMW – Don’t drink and drive

Hush Puppies
World Wild Life – The future is man made

 
Theo: vn-zoom.com

Trả lời