Categories
Hình ảnh quảng cáo

Chùm ảnh quảng cáo lạ mắt của Levi’s

Không có sự xuất hiện của bất kỳ gương mặt nổi tiếng nào nhưng chùm  vẫn thật sự rất lôi cuốn.
 
Ảnh quảng cáo của Levi’s

 
Ảnh quảng cáo của Levi’s 
 
Ảnh quảng cáo của Levi’s 
 
Ảnh quảng cáo của Levi’s 
 
Ảnh quảng cáo của Levi’s 
 
Ảnh quảng cáo của Levi’s 
 
Ảnh quảng cáo của Levi’s
Ảnh quảng cáo của Levi’s 
 
Ảnh quảng cáo của Levi’s 
Theo: dantri

Trả lời