Categories
Hình ảnh quảng cáo

Quảng cáo trên xe buýt

Quảng cáo có mặt khắp nơi trong cuộc sống hằng ngày, thậm chí quảng
cáo còn thể hiện qua xe buýt. Người đàn ông nhả khói, bị đàn chó kéo đi,
đôi tình nhân trao nhau nụ hôn, hoặc đi vào miệng cá mập… quảng cáo
trên xe buýt muôn hình vạn trạng.

Quảng cáo trên xe buýt

 
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

alt

alt
alt
alt

alt

 

 
Theo: vnbrand.net

Trả lời