Categories
Hình ảnh quảng cáo

Chiến dịch quảng cáo của BBC

Bạn có biết. BBC – Hãng thông tấn hàng đầu cũng quảng cáo đấy. Điều đó cho thấy, quảng bá hình ảnh quan trọng như thế nào. Sau đây là những hình ảnh của hãng BBC trong chiến dịch “See Both Sides Of The Story”
 
Quảng cáo của BBC 

Quảng cáo của BBC 
Quảng cáo của BBC 
Quảng cáo của BBC 
 
Theo: vnBrand

Trả lời