Categories
Hình ảnh quảng cáo

Parasite Advertising: Quảng cáo thương hiệu trên côn trùng

Một kiểu quảng cáo độc đáo ? Những biểu tượng, được sơn trên côn trùng, trước khi trả chúng về thiên nhiên. Không, những mẫu quảng cáo dưới đây, được thiết kế bởi các Agency

Adidas 

Adidas
 
Nike
Nike
 
FedEx
FedEx
 
Pepsi
Pepsi
 
 Volkswagen
Volkswagen
Theo: Nguyễn Trường – vnBrand/Mleak,Shups

Trả lời