Categories
Hình ảnh quảng cáo

Cam Tây Ban Nha: thật mọng nước

Làm thế nào để biết được Cam Tây Ban Nha tuyệt vời như thế nào. Câu trả lời hay nhất nằm ở những hình ảnh này, trong chiến dịch quảng cáo Spanish Oranges được thực hiện bởi công ty quảng cáo Bray Leino.
 
Cam TBN mộng nước 

Cam TBN mộng nước 

Cam TBN mộng nước

 
 Theo: vnBrand

Trả lời