Categories
Hình ảnh quảng cáo

Quảng cáo thương hiệu qua game

Với sự ra đời vá phát triễn ngày càng mạnh của Video game. Các công
ty lựa chọn cách tiếp cận công chúng thông qua quảng cáo trong game.
Người chơi vô tình tiếp xúc hình ảnh logo thương hiệu qua game. Điều này
tạo nên sự kích thích tiềm thức của người xem và tạo ra những phản ứng
cần thiết từ quảng cáo.
 

 

Theo: vnbrand.net

Trả lời