Categories
Hình ảnh quảng cáo

Quảng cáo ấn tượng

Mark Twain: “Những điều rất nhỏ sẽ trở nên rất có giá trị nếu chọn được hình thức quảng cáo đúng”. Thiết kế sáng tạo đóng vai trò rất quan trọng trong các chiến dịch quảng cáo sản phẩm. vnBrand giới thiệu các bạn những tuyệt tác quảng cáo qua ảnh của những công ty quảng cáo hàng đầu trên thế giới.
 
Mặc áo cho Bonsai Mặc áo cho Bonsai

Thoải mái mà xơi
Thoải mái mà xơi

 
Dính chặt
Dính chặt
 
Thiếu năng lượng ?
Thiếu năng lượng ?
 
Tính đa năng của bút Papermate
Tính đa năng của bút Papermate
 
Tiết kiệm 75% năng lượng, ánh sáng đã đủ dùng?
Tiết kiệm 75% năng lượng, ánh sáng đã đủ dùng?
 
Gillette iPhone Application
Gillette iPhone Application

Hitle vs Chaplin
Hitle vs Chaplin

Không cần ống ngắm
Không cần ống ngắm

 
Đọc ngắn, đọc nhanh
Đọc ngắn, đọc nhanh
Theo: Nguyễn Trường –
Tổng hợp từ Adsoftheworld

Trả lời