Categories
Giới thiệu web hay

Truyện ngụ ngôn: Thuvienluanvan.com

Truyện ngụ ngôn là những truyện kể dân gian chứa đựng những quan niệm về triết lí, đạo đức, những bài học đấu tranh giai xã hội hay những kinh nghiệm ứng xử đã được tổng kết trong một cốt truyện hoàn toàn tưởng tượng.

Một truyện ngụ ngôn gồm hai phần. Phần cốt truyện — phần xác, đóng vai trò phụ, thường được tưởng tượng, hư cấu. Phần quan trạng là phần ý nghĩa, phần hồn của câu chuyện. Đó là nội dung ẩn ý, nói bóng đằng sau cốt truyện, là giá trị cơ bản của truyện.

Truyện ngụ ngôn mang tính triết lí cao, thể hiện kinh nghiệm sống của nhân dân. Cùng với tục ngữ, truyện ngụ ngôn hợp thành nhóm những thể loại triết lí dân gian. Do tính triết lí của nó mà có một số nhà nghiên cứu cho rằng ngụ ngôn thuộc văn học bác học.

Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ
Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ

Thể loại văn học dân gian này được lưu truyền trong dân gian theo quy luật dân gian hoá, được nhân dân yêu quý và tiếp nhận, được sáng tạo dưới ánh sáng quan điểm của nhân dân.

Truyện ngụ ngôn thể hiện cuộc đấu tranh xã hội nhằm chống lại cái ác, cái phi lí, vạch trần bản chất củà bọn thống trị trong xã hội có người thống trị và ngựời bị trị.

Đặc biệt, đóng vai trò nêu lên những tai hại do nhận thức sai lầm gây ra nên truyện ngụ ngôn đã dẫn dắt người nghe đến với những nhận thức đúng đắn, giúp người nghe tự rút ra bài học cho bản thân mình một cách dễ dàng, tự nhiên mà không có cảm giác bị áp đặt.

 

Trả lời