Categories
Giới thiệu web hay

Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone

Dưới đây là cách tạo tài khoản ID Apple miễn phí trực tiếp trên iPhone rất tiện lợi và nhanh chóng:

Vào icon cài đặt của iPhone, chọn “iCloud”, chọn “Tạo Apple ID mới”.

Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone
Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone

Hiện ra trang Ngày sinh, nhập ngày tháng năm sinh của bạn vào, lưu ý apple sẽ không chấp nhận những ai chọn năm sinh từ 2010 trở lên.

Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone
Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone

Điền thông tin họ tên.

Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone
Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone

Xác nhận sử dụng email hiện tại để liên kết.

Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone
Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone

Nhập tài khoản email của bạn để hoàn tất.

Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone
Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone

Tạo mật khẩu cho tài khoản apple ID.

Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone
Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone

Điền 3 câu hỏi tăng độ bảo mật.

Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone
Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone

Nhập email dự phòng để lấy lại thông tin tài khoản.

Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone
Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone

Vào thư mục cài đặt của iPhone, vào trong thư mục iCloud, apple đang tiến hành xác minh tài khoản, sau đó vào mục xác minh tài khoản, chọn loại mail mà bạn đã đăng kí, như lúc nãy mail đăng kí là gmail thì sẽ chọn mục google để hoàn tất xác minh.

Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone
Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone

Đăng nhập gmail:

Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone
Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone

Mở mail để tiến hành xác minh:

Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone
Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone

Nhận thông tin tài khoản:

Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone
Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone

Nhận thông tin tài khoản:

Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone
Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone

Hoàn thành:

Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone
Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone

Tận hưởng thành quả:

Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone
Tạo tài khoản ID Apple (iTunes) miễn phí trực tiếp trên iPhone

Trả lời