Categories
Giới thiệu web hay

Hiếu thảo – chuẩn mực trong hành vi, kỹ năng sống: Thuvienluanvan.com

Hiếu thảo là một đức tính vô cùng cần thiết và là một phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người. Đây là một ngôn từ thiêng liêng, trở thành một chuẩn mực trong hành vi, kỹ năng sống của con người.

Trong triết học Nho giáo, lòng hiếu thảo là một đức tính tôn trọng cha mẹ và tổ tiên của mình. Đây là một đức tính quan trọng trong văn hóa Trung Hoa và là mối quan tâm chính của một số lượng lớn những câu chuyện kể.

hieu-thao-chuan-muc-trong-hanh-vi-ky-nang-song-thuvienluanvan-com-1

Sống hiếu thảo là bổn phận, cách sống thông thường của những người bình thường, nhưng chính thái độ đối xử của cha mẹ với ông bà mới là nền tảng, tấm gương sáng để nuôi dưỡng và hình thành nên nhân cách cũng như lối ứng xử hiếu thảo sau này cho các con.

Những người con hiếu thảo thường là những tấm gương về lòng trung thực, nhân nghĩa. Sự yêu thương, hạnh phúc mà chúng ta cho đi hay sẻ chia ấy cũng chính là sự yêu thương và hạnh phúc duy nhất mà chúng ta có được, giữ được.

Xã hội ngày càng phát triển với những thay đổi tích cực về các giá trị, chữ hiếu hôm nay được hiểu theo nhiều cách khác nhau, mỗi người thể hiện sự hiếu thuận theo hoàn cảnh của mình, nhưng chắc chắn rằng, tính chất của các mối quan hệ sẽ không bao giờ thay đổi.

Trả lời