Categories
Giới thiệu web hay

Danh ngôn cuộc sống: Thuvienluanvan.com

Cùng với ca dao, tục ngữ, thành ngữ,…. danh ngôn là một trong những triết lý quan trọng trong cuộc sống.

Danh ngôn là những câu nói hay, ý nghĩa được lưu truyền về vấn đề đạo đức, lối sống.

danh-ngon-cuoc-song-thuvienluanvan-com-1

Một câu danh ngôn thường chứa nội hàm tri thức, tức là mang tính giáo dục, triết lí rất cao. Bên cạnh đó, tri thức phải mới, hiểu theo nghĩa nội dung chưa được ai nói đến trước đây.

Danh ngôn phải có tri thức mang tính phổ quát hay quy luật có thể đúng cho mọi thời đại. Đặc biệt, phải có tính thẩm mĩ của ngôn từ, tính ngắn gọn và tương phản nhằm làm tăng phẩm chất của nội hàm câu nói.

Trả lời