Categories
Dự án thiết kế web

Tuyển sinh – Trường đại học

Các em ơi! Bài học đầu tiên các em vào trường hôm qua là “học để phát triển bản thân, học để làm đúng cách, học để vận dụng và học để làm nguời trách nhiệm”. Hôm nay, chúng ta bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn “ra trường không phải là kết thúc việc học mà bắt đầu việc học theo một phương thức khác”. Như thế là, dẫu vào trường hay ra trường chúng ta vẫn luôn phải “đầu tư kiến thức biến đổi cuộc sống”, học tập chất lượng, làm việc chất lượng và sống có trách nhiệm của con người được giáo dục – Đó là đạo học, là lẽ sống! Trường đại học là nơi đào tạo những con người như vậy.
Để biết thêm thông tin chi tiết về truong dai hocthi dai hocđại học quốc tếdanh bạ trường đại học quý khách vui lòng truy cập vào website www.truongdaihoc.com

Trả lời