Categories
Dự án thiết kế web

Sổ liên lạc trực tuyến

Hệ thống phần mềm quản lý trường học trực tuyến tích hợp sổ liên lạc điện tử sẽ đáp ứng được mục tiêu cung cấp hệ thống quản lý thông tin giáo dục toàn diện, cung cấp thông tin cho phụ huynh học sinh về tình hình học tập, rèn luyện của con em mình. Chức năng sổ liên lạc điện tử giúp thu hẹp khoảng cách giữa nhà trường và phụ huynh trong việc theo dõi tình hình học tập và giáo dục học sinh.
Để biết thêm thông tin chi tiết về sổ liên lạc trực tuyếnsổ liên lạc điện tửsổ liên lạc online quý khách vui lòng truy cập vào website www.solienlactructuyen.com

Trả lời