Categories
Dự án thiết kế web

Nhà mô hình – Nhà mẫu

Mô hình và mẫu nhà ở cho các tại TP.HCM là nghiên cứu hướng đến việc xây dựng một mô hình và mẫu thiết kế phù hợp với nhu cầu và xu thế hình thành tập quán ở mới, gắn với sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế gia đình tại nông thôn ven đô trong bối cảnh đô thị hóa. Định hướng giải pháp nhằm kế thừa những giá trị phù hợp của hình thái cư trú truyền thống, bảo tồn và nâng cao những giá trị cảnh quan có sức tái tạo và giảm thiểu những tác động tiêu cực của quá trình đô thị hóa nông thôn.
Để biết thêm thông tin chi tiết về nhà mô hìnhmô hình kiến trúcmo hinh nha quý khách vui lòng truy cập vào website www.nhamohinh.com

Trả lời