Categories
Dự án thiết kế web

Thẩm định địa ốc

Dịch vụ thẩm định giá Bất động sản là một trong những hoạt động chính của chúng tôi, chiếm trên 60% tổng giá trị thẩm định hàng năm. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, mục đích thẩm định giá bất động sản do chúng tôi thực hiện ngày càng đa dạng:
– Thẩm định giá bất động sản phục vụ mục đích đàm phán chuyển nhượng;
– Phục vụ mục đích thế chấp vay vốn và giải chấp…
Để biết thêm thông tin chi tiết về thẩm định địa ốcthẩm định nhà đất quý khách vui lòng truy cập vào website www.thamdinhdiaoc.com

Trả lời