Categories
Dự án thiết kế web

Thiết bị giao thông

Biển báo giao thông là nhưng biển báo được dựng ven đường giao thông để cung cấp thông tin đến người tham gia giao thông. Từ những năm 1930, nhiều nước đã áp dụng các loại biển báo có hình ảnh, mặt khác, cũng đã tiêu chuẩn hóa và đơn giản hóa biển báo của mình để giúp cho việc lưu thông quốc tế dễ dàng hơn cũng như giúp tăng cường an toàn giao thông.
Để biết thêm thông tin chi tiết về thiết bị giao thông quý khách vui lòng truy cập vào website www.thietbigiaothong.com

Trả lời