Categories
Dự án thiết kế web

Mầm non – Giáo dục mầm non

Trong hệ thống các bậc học, giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mĩ của trẻ. Vậy mà bậc học này đang bị coi nhẹ và trên thực tế đang gặp nhiều khó khăn. Theo các chuyên gia trong ngành giáo dục thì, trẻ được tiếp cận với bậc học mầm non càng sớm, càng thúc đẩy quá trình học tập và phát triển ở các giai đọan tiếp theo.
Để biết thêm thông tin chi tiết về giáo dục mầm non quý khách vui lòng truy cập vào website www.mamnon.com.vn

Trả lời