Categories
Dự án thiết kế web

Du học online

Du học không phải là tìm chỗ học cho “oai” hơn, nổi tiếng hơn. Du học là tìm chỗ học bổ sung cho những ngành nghề, kiến thức hiện đại, môi trường đào tạo mà trường lớp trong nước còn thiếu hoặc yếu kém. Đặc biệt, trong tình hình chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ ở Việt Nam còn thấp (1 triệu thi nhưng chỉ có 130.000 chỗ/năm) thì du học là nguồn bổ sung chỉ tiêu hầu như…vô tận.
Để biết thêm thông tin chi tiết về du hoc quý khách vui lòng truy cập vào website www.duhoconline.com

Trả lời