Categories
Dự án thiết kế web

Thẻ thông minh

Thẻ thông minh, thẻ gắn chip, hoặc thẻ mạch tích hợp là loại thẻ có kích thước đút được trong ví, thường có kích thước của thẻ tín dụng, được gắn một bộ mạch tích hợp có khả năng lưu trữ và xử lý thông tin. Nghĩa là nó có thể nhận dữ liệu, xử lý dữ liệu bằng các ứng dụng thẻ mạch tích hợp, và đưa ra kết quả.
Để biết thêm thông tin chi tiết về thẻ thông minh quý khách vui lòng truy cập vào website www.thethongminh.com

Trả lời