Categories
Dự án thiết kế web

Xây dựng web kết cấu

Kết cấu là tập hợp các bộ phận của nhà hoặc công trình có liên hệ với nhau làm nhiệm vụ tiếp nhận, phân bố và chuyển tải trọng đứng và ngang của công trình xuống nền móng và bảo vệ công trình trước các tác động của môi trường như nhiệt độ, xâm thực khí quyển, vv. Kết cấu xây dựng là cơ kết cấu của các cấu kiện xây dựng.
Để biết thêm thông tin chi tiết về kết cấu quý khách vui lòng truy cập vào website www.ketcau.vn

Trả lời