Categories
Dự án thiết kế web

Mua bán công ty

Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, công ty là một thuật ngữ mới xuất hiện ở Việt Nam, đặc biệt là khi thị trường chứng khoán Việt Nam có những bước phát triển nhanh chóng. Thuật ngữ này được dịch từ thuật ngữ tiếng Anh “Merger & Acquisition” hay còn được viết tắt là M&A. Mặc dù hoạt động M&A ở Việt Nam đã có sự phát triển nhất định, song những quy định pháp luật liên quan đến M&A thì vẫn chưa được nhiều người biết đến.
Để biết thêm thông tin chi tiết về mua ban cong ty quý khách vui lòng truy cập vào website www.muabancongty.net

Trả lời