Categories
Dự án thiết kế web

Xây dựng Việt

Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu thi công, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được thi công theo thiết kế. Công trình thi công bao gồm công trình thi công công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác.
Để biết thêm thông tin chi tiết về xay dung quý khách vui lòng truy cập vào website www.xaydungviet.com.vn

Trả lời