Categories
Dự án thiết kế web

Đèn neon – Neon sign

Đèn Neon Sign là loại đèn có thể tạo hình theo ý muốn. Đèn Neon Sign màu sắc rất đa dạng. Đèn Neon Sign được uốn theo các chữ trên bảng hiệu hoặc có thể uốn đèn Neon Sign thành chữ để làm bảng hiệu.
Để biết thêm thông tin chi tiết về den neon quý khách vui lòng truy cập vào website www.denneon.com

Trả lời