Categories
Dự án thiết kế web

Website super teambuilding

Team building cùng nhau đạt được các mục đích tổng thể, cũng nên được thiết kế theo mô hình “SMART”. Ví dụ, mục tiêu có thể là:  a) đưa ra một dự thảo của một báo cáo dự án trong bốn tuần đầu tiên của hoạt động nhóm, và b) đạt được Hội đồng quản trị phê duyệt hệ thống quản lý được đề xuất thực hiện trong bốn tuần tới. Ngoài ra, nên viết những mục tiêu cho việc thảo luận giữa các thành viên.
Để biết thêm thông tin chi tiết về team building quý khách vui lòng truy cập vào website www.superteambuilding.com

Trả lời