Categories
Dự án thiết kế web

Dự án web thuốc dân tộc

Thuốc dân tộc – Đó là tri thức truyền thống về sử dụng cây cỏ làm thuốc của từng cộng đồng dân tộc thiểu số, được truyền miệng từ đời này sang đời khác, không được ghi chép để có thể lưu giữ lâu dài. Cây thuốc dân tộc và tri thức bản địa về sử dụng cây cỏ làm thuốc của các dân tộc ở Việt Nam là một nguồn tài nguyên quý giá, có giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn to lớn.
Để biết thêm thông tin chi tiết về thuoc dan toccây thuốc quý quý khách vui lòng truy cập vào website www.thuocdantoc.com

Trả lời