Categories
Dự án thiết kế web

Website màn cửa

Màn cửa có nhiều loại: màn cuộn trên kéo xuống (roller), màn kéo lên (inverter roller), màn xếp lên (roman), màn xếp nhúng (Austrian), màn nhúng đẩy ngang (glass), màn che lửng (cafe), màn nhúng vén ngang (tie back), thả diềm trên (valance) hoặc màn sáo thì nào là màn sáo cuộn (slat), màn sáo xếp ngang (venetian), màn sáo đứng (vertical venitian) v.v… Tùy theo mục đích sử dụng mà người ta quyết định sử dụng loại nào.
Để biết thêm thông tin chi tiết về màn cửaman cua quý khách vui lòng truy cập vào website www.mancua.com

Trả lời