Categories
Dự án thiết kế web

Học kinh doanh

Có rất nhiều người có những ý tưởng giá trị hàng triệu đôla về một sản phẩm nào đó, nhưng họ lại không bao giờ biến ý tưởng đó thành sự thật. Cũng có hàng triệu người muốn bắt đầu xây dựng một doanh nghiệp riêng, song giấc mơ trở thành doanh nhân của họ mãi mãi chỉ là một giấc mơ. Người cha giàu của Robert Kiyosaki đã dạy ông khi ông trở thành một doanh nhân, ông thường nói:“Có 4 kỹ năng chính mà một doanh nhân phải có hoặc phải học được. Bốn kỹ năng đó là: bán hàng, kế toán, đầu tư và lãnh đạo.” Và ông cũng nói:“Nếu một doanh nhân gặp khó khăn thì thường là do anh ta bị thiếu ít nhất một trong những kỹ năng kinh doanh đó.”
Để biết thêm thông tin chi tiết về hoc kinh doanh quý khách vui lòng truy cập vào website Học kinh doanh – Kiến thức kinh doanh – Thông tin kinh doanh, doanh nhân, doanh nghiệp.

Trả lời