Categories
Dự án thiết kế web

Dự án website công ty

Quản trị công ty cổ phần, gọi tắt là quản trị công ty, là một hệ thống các thiết chế, chính sách, luật lệ nhằm định hướng, vận hành và kiểm soát công ty cổ phần. Quản trị công ty cũng bao hàm mối quan hệ giữa nhiều bên, không chỉ trong nội bộ công ty cổ phần như các cổ đông, ban giám đốc điều hành, hội đồng quản trị mà còn những bên có lợi ích liên quan bên ngoài công ty: cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tác kinh doanh và cả môi trường, cộng đồng, xã hội.
Để biết thêm thông tin chi tiết về cong tycong ty viet nam quý khách vui lòng truy cập vào website Công ty – Danh bạ công ty Việt Nam – Danh sách công ty, doanh nghiệp.

Trả lời