Categories
Dự án thiết kế web

Dịch vụ kế toán thuế

Quý khách hàng đang cân nhắc lựa chọn một công ty dịch vụ kế toán được thành lập và họat động theo đúng quy định của pháp luật, nhân viên có chứng chỉ hành nghề kế toán và đăng ký hành nghề kế toán theo quy định, nhân viên thực hiện dịch vụ  kế toán được giám sát chặt chẽ bởi Bộ tài chính. Quý khách là công ty mới thành lập, chưa có nhân viên kế tóan, chưa có kế toán trưởng và đang cần chuyên viên kế tóan có đủ trình độ, kinh nghiệm, năng lực, bằng cấp để tư vấn, hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán, kê khai thuế, và các quy định của các luật thuế có liên quan.
Để biết thêm thông tin chi tiết về dich vu ke toandịch vụ kế toán thuế quý khách vui lòng truy cập vào website Dịch vụ kế toán thuế – Dịch vụ kế toán, báo cáo thuế – Kế toán trọn gói.

Trả lời