Categories
Dự án thiết kế web

Ổ cứng – Ổ đĩa cứng máy tính

Ổ đĩa cứng là một thiết bị rất quan trọng trong hệ thống bởi chúng chứa dữ liệu thành quả của một quá trình làm việc của những người sử dụng máy tính. Những sự hư hỏng của các thiết bị khác trong hệ thống máy tính có thể sửa chữa hoặc thay thế được, nhưng dữ liệu bị mất do yếu tố hư hỏng phần cứng của ổ đĩa cứng thường rất khó lấy lại được. Ổ đĩa cứng là một khối duy nhất, các đĩa cứng được lắp ráp cố định trong ổ ngay từ khi sản xuất nên không thể thay thế được các “đĩa cứng” như với cách hiểu như đối với ổ đĩa mềm hoặc ổ đĩa quang.
Để biết thêm thông tin chi tiết về o cung quý khách vui lòng truy cập vào website Ổ cứng – Ổ đĩa cứng máy tính – Ổ cứng ngoài – Siêu thị thiết bị máy tính.

Trả lời