Categories
Dự án thiết kế web

Ceo – Chủ doanh nghiệp thành công

Thuật ngữ CEO viết tắt từ những chữ cái đầu tiên của cụm từ tiếng Anh Chief Executive Officer. Ở Việt nam, do đặc thù của nền kinh tế Việt nam mới chuyển đổi từ bao cấp sang thị trường, vai trò và chức năng CEO và chủ tịch hội đồng quản trị trong một công ty đôi khi không được tách bạch rõ ràng lắm. Chủ tịch hội đồng quản trị (chairman) thông thường kiêm luôn giám đốc (tổng giám đốc) của công ty, và CEO cũng thường phụ thuộc rất lớn vào chủ tịch hội đồng quản trị khi ra các quyết định điều hành. Điều này phản ánh khá rõ trong khối doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ đi lên từ hộ sản xuất, gia đình kinh doanh.
Để biết thêm thông tin chi tiết về ceo quý khách vui lòng truy cập vào website CEO Việt, Chủ doanh nghiệp thành công, Thương hiệu Việt, CEO.

Trả lời