Categories
Dự án thiết kế web

Website học võ

Hiện nay nhiều người hiểu không đúng về võ. Họ cho võ là đánh nhau, là vai u thịt bắp, là mặt rổ mặt rạch… Họ không hề hiểu võ là một hình thái nghệ thuật, là công cụ giáo dục đạo làm người; học võ là học đạo làm người. Thêm vào đó, cũng vì có nhiều người dạy võ chỉ dừng lại ở mức võ thuật mà chưa đạt tới được mức võ lý và võ đạo – chỉ dạy cho người học cách đánh mà không dạy cho họ đánh ai, đánh thế nào, bảo vệ ai, bảo vệ cái gì… 
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về hoc vovo thuat quý khách vui lòng truy cập vào website Học võ, Học võ online, Võ thuật, Học võ thiếu lâm, Học võ Karate, Võ cổ truyền.

Trả lời