Categories
Dự án thiết kế web

Bình Dương Tourist

Có thể nói, Bình Dương có địa hình cảnh quan tương đối đa dạng với rừng, núi, sông, hồ, đồng bằng, hệ thống các di tích lịch sử văn hóa cách mạng, nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng… là cơ sở thuận lợi phát triển các loại hình dịch vụ du lịch phong phú, đa dạng; thế nhưng cho đến nay, các lợi thế du lịch này vẫn chưa được cụ thể hóa thành nguồn lợi kinh tế cho Bình Dương.
 

Trả lời